Recrwitio mwy diogel

Cyfrifoldeb mudiad yw sicrhau bod y rheini a gyflogir neu a roddir mewn rôl wirfoddol yn addas i weithio gyda phlant, poble ifanc neu oedolion a allai fod mwen perygl.

Cyn bwysiced, dylid rhod ystyriaeth briodol I driniaeth deg a diduedd y rheini sy'n ymgeisio I weithio new wirfoddoli yn eich mudiad fel rhan o unrhyw broses recriwtio a dethol.

Dyma gonglfeini recriwtio mwy digoel:-

  • gweithredu polisiau ac arferion
  • defnyddio gwiriadau GDG fel offeryn I helpu I recriwtio'n fwy diogel
  • dull yn seiliedig ar risg