Polisi diogelu ac ymarfer

Llwyodraethu da, amiddifyn defnyddwyr gwasanaethau, staff a gwirfoddolwyr, cydymffurfio a'r gyfraith a gofynion cyllidwyr; dyma ddim ond rhai o'r rhesymau pam y dylai fod yn gan fudiadau bolisiau a gweithdrefnau diogelu cadarn.

Bydd gyfres wybodaeth hon yn eich helpu I ddylunio polisiau a gweithdrefnau diogelu angenrheidio a'u rhoi ar waith yn eich mudiadCamau nesaf: gwirio'ch bod wedi ysyried recriwtio mwy diogel fel rhan o'r broses hon a chynnal asesiad cyflym o ddiogelu yn eich mudiad.