Gymuned diogelu

Croeso i gymuned diogelu'r trydydd sector

Rydym wedi dod ag ystod o adnoddau at ei gilydd i'ch helpu ag agweddau amrywiol ar ddiogelu a recriwtio mwy diogel. Nid yw'r rhain ar unrhyw gyfrif yn gymhwysfawr ond eu diben yw rhoi arweiniad cychwynnol a fydd un eich cyfeirio at gymorth mwy arbenigol pan fo'n briodol.

Gallwch gael at yr adnoddau syn benodol i'r canlynol - rewcriwtio mwy diogel, polisi diogelu ac ymarfer, asesiad o diogelu, a diogelu mewn manylder.

Fe welwch hefyd wybodaeth ar y byrddau diogelu rhanbarthol.